Inschrijving bewoners

 • Inschrijvingen bewoners:
  Alle standhouders moeten zich vooraf inschrijven om hun stand te reserveren, inschrijven kan vanaf 1 januari 2019.
  Bewoners krijgen voorrang bij het inschrijven en toewijzen van de standplaatsen tot 1 april 2019.
  De inschrijvingen worden chronologisch behandeld volgens datum en betaling.
  Online via http://www. rommelmarktgistel.be 
  *Overschrijven op rekeningnummer BE86 7380 3086 8250 – BIC KREDBEBB van Rudy Willaert.
  Vergeet niet uw naam en het aantal meters in het vak mededelingen van uw overschrijving.
  *Contante betaling – Pinksterbloemstraat 23 – 8470 Gistel
  Overschrijvingen of contante betaling langer dan 14 dagen uitstel = niet ingeschreven.
  Deelname in de onkosten bij betaling voor 10 mei 2019 : 2,00 EURO per lopende meter.
  Deelname in de onkosten bij betaling de dag zelf : 3,00 EURO per lopende meter.
  Bij annulatie na 10 mei 2019 worden geen standgelden meer terugbetaald.
  Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 EURO administratiekosten aangerekend. 
  indien er geen plaats meer vrij is, wordt er een numerieke reservelijst aangemaakt.
  Alle betaalde inschrijvingen worden als verworven aanzien en zijn niet terug opvorderbaar. 
  Doorverhuren van standen, op welke wijze de deelname ook verkregen werd, is verboden.
  In voorkomend geval wordt een boete voorzien dat gelijk is aan de normaal verschuldigde deelnamekosten, zijnde € 2,00 per strekkende meter.
  Dit bedrag wordt betaald door de verhuurder ofwel door de huurder aan de organisatoren.

 

 

Aanvinken*
* De inschrijver verklaart zich akkoord met het reglement van de Rommelmarkt Gistel.