Veiligheid

Noodplanning

Lees meer.

Noodnummers

Lees meer.


Noodplanning:
Op 1 maart 2018 keurde de gemeenteraad het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) goed. Dit ANIP heeft als doel, in geval van noodsituaties in de stad, snel en efficiënt de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige materiële middelen in te zetten en de hulpverlening te coördineren.