Inschrijving bewoners

Inschrijvingen bewoners:
  • Alle standhouders moeten zich vooraf inschrijven om hun stand te reserveren, inschrijven kan vanaf 1 januari 2023. Bewoners krijgen voorrang bij het inschrijven en toewijzen van de standplaatsen tot 14 maart 2023. *Overschrijven kan op rekeningnummer BE86 7380 3086 8250 – BIC KREDBEBB van Rudy Willaert. Vergeet niet uw naam en het aantal meters in het vak mededelingen van uw overschrijving. *Contante betaling – Pinksterbloemstraat 23 – 8470 Gistel Uw standplaats is enkel gereserveerd na betaling, en deze worden chronologisch behandeld volgens inschrijvingsdatum.
  • deelname in de onkosten €2,00/*lopende meter – *1m breed en 2m diep.
  • Betalingen na 14 mei 2023 – €3,00/lopende meter
Annulatie na 14 mei 2023 worden geen standgelden meer terugbetaald. Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 EURO administratiekosten aangerekend.  Alle betaalde inschrijvingen worden als verworven aanzien en zijn niet terug opvorderbaar.  Doorverhuren van standen, op welke wijze de deelname ook verkregen werd, is verboden. In voorkomend geval wordt een boete voorzien dat gelijk is aan de normaal verschuldigde deelnamekosten, zijnde € 2,00 per strekkende meter. Dit bedrag wordt betaald door de verhuurder ofwel door de huurder aan de organisatoren.  
 

    Aanvinken*
    * De inschrijver verklaart zich akkoord met het reglement van de Rommelmarkt Gistel.