Informatie

Praktische informatie als standhouders op de rommelmarkt Gistel:

Wanneer:
Op 3e zondag van mei 2023.

Omschrijving standplaatsen en nummers:
De standen zijn 2 meter diep en bevinden zich op het voetpad / graspleinen – straat.
De standplaatsen zijn afgebakend met een standplaatsnummer in gele krijtspray.
Partytenten zijn ten strengste verboden tenzij deze op voorhand aangevraagd zijn aan de organisator.

Deelneemde straten:
*Warandestraat: (eenrichtingsverkeer)
Linkerkant -> huisnrs 9 t.e.m. 17 – haag Molenhoeve – parking Molenhoeve.
Rechterkant -> huisnrs 6 t.e.m.32 standhouders enkel toegelaten op zijn prive bezit of oprit garage, GEEN standhouders of voertuigen op het VOETPAD (vrije doorgang voor hulpdiensten).
*Kleine Warande, Tuinlaan, Warandestraat tot Galgestraat.
*Lijnzaadstraat, *E.Vanhevelstraat (*geen voertuigen in de stand). en A. Peelstraat.
*Pinksterbloemstraat, Paardebloemstraat, Klaverstraat, Madeliefjesstraat.en Boterbloemstraat.

Verkeerswijziging en verkeersborden:

 • Eenrichtingsverkeer van Brugse Baan naar Stampaerthoekweg tot aan Zevekoteheirweg.
 • Toegang tot Gravenbos en Pieter Bortierlaan vanaf Hogenbilk, enkel voor de bewoners, dit wordt aangeduid met borden + organisatie M-Pact zorgt voor regulerend persoon op dit kruispunt. De straten zijn wel bereikbaar voor brandweer en hulpdiensten.
 • Aan de binnenzijde van Pieter Bortierlaan is er parking voorzien voor de standhouders met aanhangwagens en bestelwagens , dit onder tijdelijk toezicht van M-Pact.
 • Geen parking voor voertuigen op kruispunt Galgestraat en Warandestraat uitrit Provoost.
 • Eenrichtingsverkeer via zijkant Okay voor standhouders naar Lijnzaadstraat, E.Vanhevelstraat en A. Peelstraat.
 • Opbouw rommelmarkt door standhouders, vanaf  6u00 doorlopend tot 18u00.
  Het verkeer is terug toegankelijk vanaf 19u.

Bewegwijzering op naar de parkings en naar de rommelmarkt:
-> gele borden met zwarte tekst


naar de parkings voor bezoekers

toegang naar de rommelmarkt
op de rommelmarkt

Parkeerbeleid voor standhouders:

 • Personen- en volumewagens: toegelaten op de stand mits aanvraag bij inschrijving.
  Auto in de stand -> minimum 6 meter, parkeerkaart in het voertuig vooraan zichtbaar.
 • bestel- en personenwagens met aanhang: NIET toegelaten in de stand
  * ’s Morgens:, na het lossen van uw materiaal op de stand, begeeft u zich naar het kruispunt Warandestraat en Kleine Warande – 200 m rechtdoor – linksaf naar de externe parking Pieter Bortierlaan. De parkeerkaart dient vooraan in het voertuig zichtbaar te zijn.
  * ’s Avonds:
  Vertrek vanop parking Pieter Bortierlaan – rechts Gravenbos – Links Neerhofstraat – Links Brugse Baan – terug toegang tot alle standen.

Omschrijving standplaatsen en nummers:

De standen zijn 2 meter diep en bevinden zich op het voetpad / graspleinen en op de straat. De standplaatsen zijn afgebakend met een standplaatsnummer in gele krijtspray op de straat.

Veiligheid op de rommelmarkt:
Tijdens de rommelmarkt is het parcours volledig verkeersvrij van 6u00 tot 18u00.
Er zal een wegstrook van minstens 3 meter breed vrijgehouden worden, deze strook moet zowel in de grondoppervlakte als in de hoogte vrij zijn, om doorgang hulpdiensten, brandweer noodzakelijk te maken.
Enkel de vermelde gereserveerde en afgebakende zone mag ingenomen worden.
Partytenten zullen ten strengste verboden worden, tenzij op aanvraag via de organisator.
In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van organisatoren, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch een schadevergoeding van toepassing.

Drank – eet standen + sanitaire stop:
Er zijn toiletten voor dames – heren en mindervaliden voorzien bij elke drank en eettent:

 • op de parking Kleine Warande bij Mpact.
 • In de Madeliefjesstraat/Pinksterbloemstraat  – Warandewijk achter de witte tent (zie grondplan).
 • Op de drankenstanden geld de wet op alcohol bij jongeren:
  -16: softdrinks (frisdrank, mocktail,…)
  +16 softdrinks + bier

 • +18 softdrinks + bieren + cocktails (samenstelling)

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen

EHBO hulppost op de rommelmarkt

 • Het Rode Kruis  – in de Warandestraat tussen huisnummer 47 en 51 (het wegeltje van Warandestraat naar Burgemeester A. Ronselaan).

Parkeerbeleid Bezoekers: Volg bewegwijzering gele borden  Rommelmarkt,

Circulatieplan

‘s Morgens toegang op de rommelmarkt: Groene pijltjes

ORANGE: standen 1 – 60 -> Brugse Baan – Warandestraat (*eenrichtingsverkeer).

ORANGE: standen 61 – 140 -> Brugse Baan – ingang via zijkant Okay (*eenrichtingsverkeer) – Lijnzaadstraat – A. Peelstraat – E. Vanhevelstraat.

PAARS: standen 141 – 250-> Brugse Baan via Galgestraat toegang  Warandestraat – Tuinlaan.

BLAUW: standen 251 – 450 -> Brugse Baan – Pinksterbloemstraat– Klaverstraat-Paardebloemstraat – Boterbloemstraat.

’s Avonds bij het verlaten van de  rommelmarkt: Rode pijltjes

ORANGE: Standen 1 – 60 -> Warandestraat (*eenrichtingsverkeer) – links af Kleine warande – linksaf Hogenbilk – linksaf Neerhofstraat – Brugse Baan.

ORANGE: standen 61 – 140 -> Lijnzaadstraat – A. Peelstraat – E. Vanhevelstraat – Kleine Warande linksaf Hogenbilk linksaf Neerhofstraat – Brugse Baan.

PAARS: standen 141 – 250 -> Tuinlaan en 1e deel Warandestraat rechtsaf Kleine Warande linksaf Hogenbilk linksaf Neerhofstraat – Brugse Baan. 2e deel Warandestraat – Pinksterbloemstraat – Brugse Baan.

BLAUW: standen 251 – 450 -> Paardebloemstraat – Klaverstraat – Boterbloemstraat – Pinksterbloemstraat via Brugse Baan.

Timing en algemene aandachtspunten:

Organisator Wij wensen iedereen een mooie dag toe en een goede verkoop!
06u00 Vanaf 6u00 uur staat er 1 begeleider op de 4 ingangspunten op de rommelmarkt voor het geven van algemene informatie en hulp indien nodig. Lees aandachtig het circulatieplan en parkeerbeleid.
06:30 – 08:00 Ruim de tijd om jullie stand op te bouwen, bij aankomst heb je een zuivere propere stand, gelieve deze stand ook proper te verlaten.
idem Standhouders moeten de grootte van hun stand respecteren, binnen de aangetekende lijnen uw stand opstellen, er moet een doorgang van 4 meter in de straten van het parcours gerespecteerd blijven, dit voor brandweer en hulpdiensten.
08:00 – 18:00 Wat mag men te koop aan bieden: allerhande tweedehands goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, allerhande verzamelingen, kledij,…
idem Wat mag men NIET te koop aan bieden:
Wapens, munitie, dieren, voedingswaren, dranken en bij de wet verboden artikelen.
idem Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en naar uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.
Goederen die strijdig met dit artikel te koop aangeboden worden, zullen door de organisator verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt.
idem Mogen wij u, als standhouder, vragen bij het verlaten van uw stand alle niet verkochte goederen terug mee te nemen? Het achterlaten van uw goederen en of afval is een vorm van sluikstorten waarvoor overeenkomstig de GAS reglement stad Gistel ( gemeenteraad 7 januari 2016 – art 1.1.7 sluikstorten) een boete van 350 euro forfait aan een meerderjarige, vermeerderd met de opruimingskosten dient betaald te worden.
 Voor 19:00 Rommelmarkt is volledig opgeruimd, en het verkeer is terug is toegankelijk op de openbare weg
19:00 Verkeer toegankelijk op de openbare weg.
    idem