Informatie

Richtlijnen en informatie als standhouder op de rommelmarkt Gistel:

Wanneer:

Op zondag …………………… van 6u00 tot 18u00 doorlopend.

Inschrijven / reserveren:Alle standhouders moeten zich vooraf inschrijven om hun stand te reserveren, mogelijks vanaf 1 Januari…………….
De buurtbewoners krijgen voorrang t.e.m. 14 maart……………om zich in te schrijven.
Niet Bewoners kunnen zich online inschrijven om hun standplaats te reserveren.
Uw standplaats is enkel gereserveerd na betaling, en deze worden vanaf 15 maart chronologisch behandeld en ingevuld op de openstaande plaatsen.
Eerste en tweede week van mei worden de standplaatsnummers en parkingkaart per email of post toegestuurd.
Professionele verkopers moeten over een geldige leurkaart beschikken en identificeren d.m.v. een bord, geplaatst op zijn stand op een voor de klant zichtbare wijze.
De organisator heeft het recht om de ingeschreven standhouder te aanvaarden of te weigeren.

Online inschrijvingen;
via het contactformulier vanop de website:  https://www.rommelmarktgistel.be
Praktische info:
Daniel Callens : 0476/249671

Omschrijving standplaatsen en nummers:

 • De standplaatsen zijn min 2 meter diep en bevinden zich op het stadsgedeelte, voetpad / straat graspleinen – parkings.
 • De standplaatsen Niet Bewoners zijn afgebakend door rechter/linker grens en met een standplaatsnummer in het midden in gele krijtspray.
 • De Bewoners hebben geen standplaatsnummer, die staan voor hun deur!.
 • Het voertuig van de standhouder staat in zijn standplaats, bij te weinig plaats/ruimte wordt de wagen buiten de rommelmarkt geparkeerd.

Parcours op de rommelmarkt;
Tijdens de rommelmarkt is het parcours volledig verkeersvrij van 6u00 tot 18u00.
Er zal een wegstrook van minstens 3 meter breed in gele krijtspray vrijgehouden worden, deze strook moet zowel in de grondoppervlakte als in de hoogte vrij zijn, om doorgang hulpdiensten, brandweer noodzakelijk te maken.

Deelneemde straten:

 • Warandestraat: (eenrichtingsverkeer)

Linkerkant -> huisnrs 9 t.e.m. 17 – haag Molenhoeve – parking Molenhoeve.
Rechterkant -> huisnrs 6 t.e.m.32 standhouders enkel toegelaten op zijn prive bezit,
GEEN standhouders of voertuigen op het VOETPAD (vrije doorgang voor hulpdiensten).

 • Kleine Warande, stopt voor Hogenbilk
 • Tuinlaan, Warandestraat tot Galgestraat.
 • Lijnzaadstraat, *E.Vanhevelstraat en *A. Peelstraat. (*geen voertuigen in de stand).
 • Pinksterbloemstraat, Paardebloemstraat, Klaverstraat, Madeliefjesstraat.en Boterbloemstraat.


Circulatieplan: Zie plan in bijlage

Verkeerswijziging en verkeersborden:

 • Eenrichtingsverkeer van Brugse Baan naar Stampaerthoekweg tot aan Zevekoteheirweg.
 • Eenrichtingsverkeer van Vaartstraat naar Groene Dreef.
 • Toegang tot Gravenbos en Pieter Bortierlaan vanaf Hogenbilk, enkel voor de bewoners, dit wordt aangeduid met borden. De straten zijn wel bereikbaar voor brandweer en hulpdiensten.
 • Aan de binnenzijde van Pieter Bortierlaan is er parking voorzien voor de standhouders met aanhangwagens en bestelwagens.
 • Geen parking voor voertuigen op kruispunt Galgestraat en Warandestraat uitrit Provoost.
 • Ingang standhouders Lijnzaadstraat, E.Vanhevelstraat en A. Peelstraat, via achterkant Okay.
 • Achterkant Okay, de zone laden en lossen voor vrachtwagens, moet zondagavond om 19u vrij zijn van geparkeerde voertuigen van bewoners of standhouders.

Bewegwijzering op naar de parkings en naar de rommelmarkt: -> gele borden met zwarte tekst

 •  naar de parkings voor bezoekers
 •  toegang naar de rommelmarkt
 •  op de rommelmarkt

Parkeerbeleid voor standhouders:

 • toegelaten op de stand mits aanvraag bij inschrijving.
  Auto in de stand -> minimum 6 meter, parkeerkaart in het voertuig vooraan zichtbaar.
 • NIET toegelaten in de stand

 • Parkeerbeleid Bezoekers:

Volg bewegwijzering gele borden  Rommelmarkt,
* Sint Jansgasthuisstraat (school SIGO)                                    90pl
* Sportstraat ,                                                                          69pl
* Galgestraat (kerkhof),                                                            25pl
* Brugsebaan (parking Okay),                                                  55pl
* Stationsstraat (Bpost).                                                           68pl
* Markt Gistel                                                                          23pl

Drank – eet standen + sanitaire stop:

Er zijn toiletten voor dames – heren en mindervaliden voorzien bij elke drankenstand:

 • op de parking Kleine Warande bij Mpact.
 • In de Madeliefjesstraat/Pinksterbloemstraat  – Warandewijk achter de witte tent (zie grondplan).
 • Op de drankenstanden geld de wet op alcohol bij jongeren:
  Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Veiligheid op de rommelmarkt:

 • De rommelmarkt is toegankelijk voor bezoekers van 6u tot 18u, gelieve uw standplaats dan ook niet vroeger te verlaten dan de voorziene timing, gezien de drukte van bezoekers op het parcours is dit geen veilige omgeving.
 • Enkel de vermelde gereserveerde en afgebakende zone mag ingenomen worden.
 • Partytenten zullen ten strengste verboden worden, tenzij op aanvraag via de organisator.
 • In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van organisatoren, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch een schadevergoeding van toepassing.
 • Het is verboden standplaatsen op te stellen die zich buiten het parcours bevinden.

EHBO hulppost op de rommelmarkt

 • Het Rode Kruis
  in de Warandestraat tussen huisnummer 47 en 51
  (het wegeltje van Warandestraat naar Burgemeester A. Ronselaan).


Timing en algemene aandachtspunten:

OrganisatorWij wensen iedereen een mooie dag toe en een goede verkoop! Bij aankomst op de rommelmarkt kan het behoorlijk druk zijn, blijf hoffelijk en help elkaar.Gebruik geen opritten, parkings zonder toestemming van de bewoners.Blijf respectvol naar de beplanting, bloemen in de tuinwijken.Opgeruimd staat netjes, ook bij het verlaten van de standplaats.  
06u00Vanaf 6u00 uur staat er 1 begeleider op de 4 ingangspunten op de rommelmarkt voor het geven van algemene informatie en hulp indien nodig. Lees aandachtig het circulatieplan en parkeerbeleid.
06:30 – 08:00Ruim de tijd om jullie stand op te bouwen, bij aankomst heb je een zuivere propere stand, gelieve deze stand ook proper te verlaten.
idemStandhouders moeten de grootte van hun stand respecteren, binnen de aangetekende lijnen uw stand opstellen, er moet een doorgang van 3 meter in de straten van het parcours gerespecteerd blijven, dit voor brandweer en hulpdiensten.
08:00 – 18:00Wat mag men te koop aan bieden: allerhande tweedehands goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, allerhande verzamelingen, kledij,…
idemWat mag men NIET te koop aan bieden:
Wapens, munitie, dieren, voedingswaren, dranken en bij de wet verboden artikelen.
idemNieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en naar uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.
Goederen die strijdig met dit artikel te koop aangeboden worden, zullen door de organisator verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt.
idemMogen wij u, als standhouder, vragen bij het verlaten van uw stand alle niet verkochte goederen en afval terug mee te nemen.
Bij het achterlaten van afval of niet verkochte goederen op de stand wordt een PV opgesteld wegens sluikstorten.
 Voor 19:00Rommelmarkt is volledig opgeruimd, en het verkeer is terug is toegankelijk op de openbare weg.  
19:00Verkeer toegankelijk op de openbare weg.