Reglement

Reglement Rommelmarkt Gistel,

Rommelmarkt Gistel gaat door op 19 mei 2024.

Informatie rommelmarkt:
Via website: https://www.rommelmarktgistel.be
Email: info@rommelmarktgistel.be
Voor vragen kunt u de organisator bereiken, Daniel Callens op 0476/249671.

Inschrijvingen bewoners en NIET bewoners:

Alle standhouders kunnen zich vooraf inschrijven om hun stand te reserveren, vanaf 1 januari 2024.
Bewoners krijgen voorrang bij inschrijven en het toekennen van hun standplaatsen tot en met 14 maart 2024, vanaf 15 maart worden de NIET bewoners hun standplaatsen chronologisch behandeld volgens datum en betaling.

1. Bewoners -> online formulier voor bewoners of inschrijvingsbrief. t.e.m. 14 maart 2024
2. NIET Bewoners -> online formulier voor NIET Bewoners of telefonisch 0476/249671.
Online via http://www. rommelmarktgistel.be

*Overschrijven op rekeningnummer BE50 0016 0730 1518.
Vermeld uw naam en het aantal meters in het vak mededeling van uw overschrijving.

deelname in de onkosten €2,00/*lopende meter – *1m breed en 2m diep.
betalingen na 14 mei 2023 – €3,00/lopende meter.

Annulatie na 14 mei 2023 worden geen standgelden meer terugbetaald.
Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 EURO administratiekosten aangerekend. 

Uw standplaats is enkel gereserveerd na betaling, en deze worden chronologisch behandeld volgens inschrijvingsdatum.
indien er geen plaats meer vrij is, wordt er een numerieke reservelijst aangemaakt.
Alle betaalde inschrijvingen worden als verworven aanzien en zijn niet terug opvorderbaar. 
Doorverhuren van standen, op welke wijze de deelname ook verkregen werd, is verboden.
In voorkomend geval wordt een boete voorzien dat gelijk is aan de normaal verschuldigde deelnamekosten, zijnde € 2,00 per strekkende meter.
Dit bedrag wordt betaald door de verhuurder ofwel door de huurder aan de organisatoren.

Deelneemde straten:

 • Warandestraat: -> eenrichtingsverkeer

Linkerkant -> huisnrs 9 t.e.m. 17 – haag Molenhoeve – parking Molenhoeve.
Rechterkant -> huisnrs 6 t.e.m.32 standhouders enkel toegelaten op zijn prive bezit of oprit garage, GEEN standhouders of voertuigen op het VOETPAD (vrije doorgang voor hulpdiensten).

 • Kleine Warande -> Parking tot hoogwegel
 • Tuinlaan, Warandestraat tot Galgestraat.
 • Lijnzaadstraat, *E.Vanhevelstraat (*geen voertuigen in de stand). en A. Peelstraat.
 • Pinksterbloemstraat, Paardebloemstraat, Klaverstraat, Madeliefjesstraat.en Boterbloemstraat.

 

Verkeerswijziging en verkeersborden:

 • Eenrichtingsverkeer van Brugse Baan naar Stampaerthoekweg tot aan Zevekoteheirweg.
 • De straten zijn wel bereikbaar voor brandweer en hulpdiensten.
 • Geen parking voor voertuigen op kruispunt Galgestraat en Warandestraat uitrit Provoost.
 • Eenrichtingsverkeer via zijkant Okay voor standhouders naar Lijnzaadstraat, E.Vanhevelstraat en A. Peelstraat.

 

Bewegwijzering op naar de parkings en naar de rommelmarkt:

 • Bewegwijzering -> gele borden met zwarte tekst
 • naar de parkings voor bezoekers
 • toegang naar de rommelmarkt
 • op de rommelmarkt

Parkeerbeleid voor standhouders:

 • Personen- en volumewagens: toegelaten op de stand mits aanvraag bij inschrijving.
  Auto in de stand -> minimum 6 meter, parkeerkaart in het voertuig vooraan zichtbaar.
 • bestel- en personenwagens met grote aanhang: NIET toegelaten in de stand

Omschrijving standplaatsen en nummers:

De standen zijn 2 meter diep en bevinden zich op het voetpad / graspleinen en op de straat. De standplaatsen zijn afgebakend met een linker en een rechtergrens met in het midden een standplaatsnummer in gele krijtspray op de straat.

 

Veiligheid op de rommelmarkt:
Tijdens de rommelmarkt is het parcours volledig verkeersvrij van 6u00 tot 18u00.
Er zal een wegstrook van minstens 3.5 meter breed vrijgehouden worden, deze strook moet zowel in de grondoppervlakte als in de hoogte vrij zijn, om doorgang hulpdiensten, brandweer noodzakelijk te maken.
Enkel de vermelde gereserveerde en afgebakende zone mag ingenomen worden.
Partytenten zullen ten strengste verboden worden, tenzij op aanvraag via de organisator.
In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van organisatoren, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch een schadevergoeding van toepassing.

 

Drank – eet standen + sanitaire stop:

Er zijn toiletten voor dames – heren en mindervaliden voorzien bij elke drankenstand:

 • Omgeving Kleine Warande bij Mpact.
 • In de Madeliefjesstraat/Pinksterbloemstraat – Warandewijk achter de witte tent (zie grondplan).
 • Op de drankenstanden geld de wet op alcohol bij jongeren:
  -16: softdrinks (frisdrank, mocktail,…)
  +16 softdrinks + bier

+18 softdrinks + bieren + cocktails (samenstelling)

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

EHBO hulppost op de rommelmarkt

 • Het Rode Kruis – in de Warandestraat tussen huisnummer 47 en 51 (het wegeltje van Warandestraat naar Burgemeester A. Ronselaan).

Parkeerbeleid Bezoekers:

Volg bewegwijzering gele borden  Rommelmarkt,
* Sint Jansgasthuisstraat (school SIGO)                                                    90pl
* Sportstraat (voor KEG Gistel ),                                                               128pl
* Galgestraat (kerkhof),                                                                             25pl
* Brugsebaan (parking Okay),                                                                   55pl
* Stationsstraat (Bpost).                                                                             68pl
* Markt Gistel                                                                                             23pl

Circulatieplan

Opbouw standhouders:
Het plaatsen van de goederen kan vanaf 06u00.
Vanaf 08u00 worden niet ingenomen standplaatsen terug eigendom van de organisator en kunnen deze toegewezen worden aan ander deelnemers. Alle standen moeten opgeruimd zijn voor 19u00 en de openbare weg moet vrijgemaakt zijn.
Professionele verkopers moeten over een geldige leurkaart beschikken en identificeren d.m.v. een bord, geplaatst op zijn stand op een voor de klant zichtbare wijze.

Veiligheid op de rommelmarkt:
Tijdens de rommelmarkt is het parcours volledig verkeersvrij van 6u00 tot 18u00.
Er zal een wegstrook van minstens 4 meter breed vrijgehouden worden, deze strook moet zowel in de grondoppervlakte als in de hoogte vrij zijn, om doorgang hulpdiensten, brandweer noodzakelijk te maken.
Enkel de vermelde gereserveerde en afgebakende zone mag ingenomen worden.
Partytenten zullen ten strengste verboden worden, tenzij op aanvraag via de organisator.
In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van organisatoren, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch een schadevergoeding van toepassing.

Wat mag niet:
* Het is verboden om te koop aangeboden artikelen op te hangen of vast te maken aan bouwelementen van woningen of andere constructies. De organisator is niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder aangebracht aan derden, met inbegrip van roerende of onroerende goederen die eigendom zijn van de bewoner van het pand van wie de rommelmarkt het voetpad in gebruik heeft.
* De verkoop van dranken, voedingswaren, bloemen en planten, groenten en fruit, snoep, rookwaren, nieuwe goederen en levende dieren, wapens, onderdelen van wapens, munitie, is verboden. Een rommelmarkt is geen forum, medium, voor het verspreiden van politieke gedachten en publicaties die de goede zeden aantasten.
* Mogen wij u, als standhouder, vragen bij het verlaten van uw stand alle niet verkochte goederen terug mee te nemen? Het achterlaten van uw goederen en of afval is een vorm van sluikstorten waarvoor overeenkomstig de GAS reglement stad Gistel ( gemeenteraad 7 januari 2016 – art 1.1.7 sluikstorten) een boete van 350 euro forfait aan een meerderjarige, vermeerderd met de opruimingskosten dient betaald te worden.
* Stand enkel en alleen voorzien voor reclamedoeleinden zijn niet toegelaten. Dit verbod geldt voor producten, handelszaken, politieke, filosofische waarden, enz..

De lokale handelaar mag alle artikelen en handelswaar te koop aan bieden die tot hun normaal assortiment behoren, met inbegrip van deze artikelen en handelswaar die volgens artikel 9 van dit reglement aan de deelnemers van de rommelmarkt verboden zijn, mits de nodige wettelijke vergunningen en het correcte handelsregister. De deelnemers niet plaatselijke handelaars zijn verplicht zich gedurende de hele duur van de manifestatie te identificeren via een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de stand.

Enkel de organisator heeft de exploitatie van drank- en eetgelegenheden op het parkoers van de rommelmarkt. De organisator kan standen verhuren of gratis ter beschikking stellen aan verenigingen, organisaties of instellingen en sluiten op voorhand een overeenkomst hierover. Zij voldoen aan de filosofische en ethische waarden die de inrichtende organisator voorstelt. De vereniging, organisatie of instelling die op deze wijze een stand verkrijgt identificeert zich duidelijk op de rommelmarkt. In hun stand moeten de naam en de doelstellingen van de vereniging duidelijk kenbaar gemaakt worden.

Bij zeer slecht weer maken we een uitzondering. Indien in noodgeval en op initiatief van de standhouder een stand vroegtijdig moet ontruimd worden, zal de standhouder onverwijld contact opnemen met de organisator. Dit contact is echter geen garantie voor de ontruiming.

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade zoals opzettelijke vernieling, brand, diefstal, enz. wat ook de oorzaak is. Iedere standhouder is verantwoordelijk voor zijn stand met daarbij horend materiaal dat hij hierbij inzet of verkoopt. Aan de standhouder wordt enkel een standplaats toegekend door de organisator. De organisatie kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de stand, eventuele schade, diefstal of ongelukken door toedoen van de standhouder of zijn gebruikte of uitgestalde materialen ten laste worden gelegd.

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement opgenomen zijn, worden ter plaatse en spoedig, in de meest gunstige zin opgelost.
Deelnemers die zich niet gedragen naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil kunnen verzocht worden onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname­kosten, noch een schadevergoeding van toepassing. De organisatoren hebben het recht om de ingeschreven standhouder te aanvaarden of te weigeren.

Rommelmarkt Gistel,